WAŻNE TELEFONY

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

997 -Telefon alarmowy!

ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin
Telefoniczne Centrum Informacji KWP w Szczecinie: 91-82-11-900
fax. 91-82-11-559

Pogotowie ratunkowe

999 -Telefon alarmowy!

al. Wojska Polskiego 92-94
70-526 Szczecin
tel. +48 91 4215224
tel. +48 91 8884300
fax. +48 91 4234575
fax. +48 91 8884309

Witryna

Straż graniczna w Szczecinie
Adres ul. Żołnierska 4
72-210 Szczecin
Telefon +48 91 466 55 20
FAX +48 91 466 57 35

Witryna

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
tel. 91 43-03-500
zuw@szczecin.uw.gov.pl

Witryna

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
ul. Pszczelna 7 71-663 Szczecin
Telefony:
91 431 19 30 – Sekretariat
91 431 19 31 – Kancelaria
91 431 19 32 – Fax
91 431 19 53 – ZUZP
91 431 19 29 – Porady prawne
91 431 19 66 – Zgłaszanie wypadków w godz. pracy urzędu
601 610 165 – Zgłaszanie wypadków całą dobę, w dni powszednie i w święta
Email: kancelaria@szczecin.pip.gov.pl

Witryna

Straż miejska w Szczecinie

ul. Klonowica 1B 71-241 Szczecin
Sekretariat Straży Miejskiej:
tel. +48 91 44 27 613
fax +48 91 44 27 615
fax. dla osób głuchoniemych: +48 91 44 27 629
Telefon alarmowy 986, 196-56

Witryna