Dni Kultury Francuskiej

W dniach 17-23 listopada br. w Szczecinie odbędą się Dni Kultury Francuskiej.

Organizatorami Dni Kultury Francuskiej są stowarzyszenia: Alliance Française i Towarzystwo Przyjaźni Polsko–Francuskiej.

Motywem przewodnim tegorocznych Dni Kultury Francuskiej jest „Kultura jako czynnik rozwoju”. Wybór tego motywu wypływa z najnowszych doświadczeń Szczecina unaoczniających znaczenie kultury jako czynnika rozwojowego.

Dni Kultury Francuskiej w Szczecinie służyć będą upowszechnianiu szeroko pojmowanego dziedzictwa kulturowego Francji, budowaniu sieci współpracy rozwojowej łączącej nasze kraje, a także, między innymi, wykorzystaniu francuskiego dorobku w rewitalizacji przestrzeni publicznej Szczecina.

Szczegółowy program znajduje się na stronie http://www.alliance-francaise.pl/szczecin/