Polsko-Ukraińska Współpraca Nauczycieli

Nauczyciele z Ukrainy (m.Taraszcza, Obwód Kijowski) spędzili w Szczecinie 10 dni – od 14.03.2017r. do 24.03.2017r.

Celem ich przyjazdu było zapoznanie się z pracą nauczycieli w Polsce oraz możliwościami wdrożenia procesu demokratyzacji życia środowiska szkolnego w relacji uczeń-nauczyciel-rodzic. Organizatorami Polsko-Ukraińskiej Współpracy Nauczycieli byli: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina oraz Dom Kultury „Słowianin”.

Patronat nad wydarzeniem objął Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.