Spotkanie kierowników placówek konsularnych Ukrainy w RP i konsulów honorowych Ukrainy w Polsce

W Ambasadzie Ukrainy w Polsce odbyło się robocze spotkanie z szefami urzędów konsularnych Ukrainy i konsulów honorowych Ukrainy w Polsce. Uczestnicy przedstawili priorytetowe kierunki pracy w 2017 roku, jak również w obszarach politycznych, kulturalnych, humanitarnych, edukacyjnych i ekonomicznych.