Witamy serdecznie!

Na stronie głównej Konsulatu Ukrainy w Szczecinie!

Najważniejsze informacje

Zapraszamy do oddziału

Ul. Mickiewicza 45, 70-385 Szczecin

Godziny otwarcia

Poniedziałek : 16:00 – 18:00
Środa : 17:00 -19:00

Kontakt

Telefon: +48 602 493 434

WYŁĄCZNIE w sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia obywateli ukraińskich

E-mail: khu.szczecin@gmail.com
            budom.szczecin@gmail.com

Wiadomości

Wizyta studyjna ukraińskich samorządowców

W dniach 28 listopada – 3 grudnia 2016 r. Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina wraz z Gminą Police organizowali wizytę studyjną dla grupy 20 liderów lokalnych społeczności z obwodu Czerkawskiego. Uczestnicy wysłuchali dwóch prezentacji przygotowanych...

Sprawdź wszysktkie wiadomości

Tutaj

O Konsulu


Chciałbym być zawsze konsulem tej cywilizowanej, tej „europejskiej” Ukrainy

Henryk Kołodziej

Konsul Honorowy , Budom

Dowiedz się więcej

Przejdź

Informacje celne

Cudzoziemcy mogą swobodnie wwozić na Ukrainę i wywozić z jej terytorium kwotę do 10 000 euro, deklarując ją ustnie.
Kwotę wyższą niż 10 000 euro należy natomiast zadeklarować pisemnie, przy czym wywożąc ją należy przedstawić dokumenty bankowe potwierdzające wypłatę kwoty przekraczającej 10 000 euro. Walutę ukraińską można, deklarując ustnie, wwozić i wywozić w wysokości do 15 000 hrywien. Kwotę od 15 000 do 50 000 hrywien należy deklarować pisemnie. Kwotę powyżej 50 000 hrywien można wywozić jedynie za pozwoleniem Narodowego Banku Ukrainy.
Limity wwozu alkoholu i papierosów oraz ograniczenia wwozu produktów żywnościowych:

  • wyroby spirytusowe – 1 l;
  • wino – 2 l;
  • piwo – 5 l;
  • 200 papierosów lub 50 cygar lub 250 g. wyrobów tytoniowych.

produkty spożywcze do wartości 50 euro:

  • w opakowaniu producenta – w liczbie jedno opakowanie każdego produktu na osobę;
  • bez opakowania – w ilości do dwóch kilogramów danego produktu na osobę;
  • produkty niepodzielne, gotowe do bezpośredniego spożycia – w ilości jednej jednostki każdego produktu na osobę.
Rzeczy osobiste podróżnych nie podlegają należnościom przywozowym. Mimo to, funkcjonariusz Państwowej Służby Celnej Ukrainy ma prawo poprosić o ich zadeklarowanie. Obcokrajowcy mogą wwozić leki w ilości niezbędnej do procesu leczenia na podstawie medycznych zaleceń i recept. Dobra kultury mogą zostać wwiezione, gdy nie są objęte międzynarodowym poszukiwaniem po ukazaniu dokumentów, potwierdzających prawo do ich posiadania. Broń palna przemieszczana jest tylko za pozwoleniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. W razie dodatkowych pytań zalecamy odwiedzić stronę internetową Państwowej Służby Celnej Ukrainy, gdzie została zamieszczona wyczerpująca informacja o wymogach prawa ukraińskiego lub stronę internetową Biura Prasowego PSCU.  

Informacje o Ukrainie

Informacje podstawowe
Państwo unitarne, położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego Od 1991 Ukraina jest państwem suwerennym; w 2009 przystąpiła do programu Partnerstwo Wschodnie, od 2014 jest krajem stowarzyszonym z Unią Europejską.
Organizacja państwa
Głową państwa jest Prezydent Ukrainy. Władzę wykonawczą na Ukrainie sprawuje Rząd Ukrainy z premierem na czele, natomiast władzę ustawodawczą – parlament Ukrainy z przewodniczącym Rady na czele. W Republice Autonomicznej Krymu działają dodatkowo Rada Najwyższa Republiki Autonomicznej Krymu i rząd Republiki Autonomicznej Krymu. W niższych jednostkach administracyjnych (obwody, miasta wydzielone) władze dzielą się na państwowe (obwodowa administracja państwowa, ukr. oбласна державна адміністрація, ОДА) i samorządowe (rada obwodowa, ukr. oбласнa радa). Taki sam podział występuje w rejonach.
Demografia
Liczba ludności 45 415 596 Ludność wg wieku 0–14 lat 13,8% (chłopcy: 3 238 280, dziewczęta: 3 066 594) 15–64 lat 70,3% (mężczyźni: 15 399 488, kobiety: 16 742 612) Ponad 65 lat 15,9% (mężczyźni: 2 422 311, kobiety: 4 831 110) Wiek (mediana) W całej populacji 39,7 lat Mężczyzn 36,5 lat Kobiet 42,9 lat Przyrost naturalny –0,619% Współczynnik urodzeń 9,62/1000 mieszkańców Współczynnik zgonów 15,7/1000 mieszkańców Współczynnik migracji –0,1 migrantów/1000 mieszkańców

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

Nasze położenie na mapie