Najnowsze informacje

16 kwietnia 2017

Wesołych Świąt! Веселих Свят!

5 kwietnia 2017

Walne Zebranie Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

W dniu 4 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Członków Konwentu. Spośród członków, gdzie obecni byli reprezentanci […]
31 marca 2017

Spotkanie kierowników placówek konsularnych Ukrainy w RP i konsulów honorowych Ukrainy w Polsce

W Ambasadzie Ukrainy w Polsce odbyło się robocze spotkanie z szefami urzędów konsularnych Ukrainy i konsulów honorowych Ukrainy w Polsce. Uczestnicy przedstawili priorytetowe kierunki pracy w […]