O Konsulu

Autor © Cezary Aszkiełowicz

Henryk Kołodziej – Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie
ur. 20 czerwca 1952 r. w m. Charzyno, powiat Kołobrzeg.

Do 1982 r. inspektor okręgowy w Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Szczecinie. W stanie wojennym zwolniony z pracy w sektorze publicznym.
Od 1983 r. do dnia dzisiejszego działa zawodowo w sektorze prywatnym. Od 1993r. właściciel firmy budowlanej „BUDOM” w Szczecinie.

 • 1985 – 1993 Wiceprezes ds. sportowych klubu sportowego „Łącznościowiec” w Szczecinie
 • Wieloletni członek Prezydenckiej Rady Kultury w Szczecinie.
 • 1985 -1990 Członek Głównej Rady Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (UTSK)
 • 1984 – 2007 Przewodniczący Koła , następnie Przewodniczący Szczecińskiego Oddziału UTSK, później Związku Ukraińców w Polsce.
 • Delegat na zjazd Europejskiego Kongresu Ukraińców.
 • Delegat na zjazd Ukraińców – Obywateli Federacji Rosyjskiej.
 • 1990 – 2007 Członek Rady Głównej Związku Ukraińców w Polsce, a przez trzy kolejne kadencje Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ukraińców w Polsce.
 • 28.05.1999r. uhonorowany tytułem „NIEPRZECIĘTNY 1999 – za odwagę, ambicję, za twórczą fantazję w pracy dla Szczecina, Pomorza Zachodniego i kraju”.
 • 04.06.2004r. odznaczony przez Zarząd województwa zachodniopomorskiego Złotą Odznaką Honorową Gryfa Pomorskiego
 • 04.09.2009r. uhonorowany medalem „za zasługi” przez Prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę.
 • Wieloletni, aktywny działacz na rzecz porozumienia polsko – ukraińskiego, współpracy międzynarodowej obu państw, a także popularyzator kultury ukraińskiej na terenie Pomorza Zachodniego.
 • Od 14.07.2006r. Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie.
 • Od 9 marca 2016 Członek Honorowy Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina