„Biuletyn” PISM: Ukraina: DCFTA mimo wszystko autorstwa Piotra Kościńskiego

DCFTA – unijno-ukraińskie porozumienie o strefie wolnego handlu wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Efektem będą konkretne, choć nie natychmiastowe, ekonomiczne korzyści dla Ukrainy, ale też zapowiedziane już nałożenie na nią sankcji przez Rosję, w tym embargo na import żywności. Długoterminowo DCFTA pozwoli jednak Ukrainie na przyjęcie większości przepisów prawa unijnego i zbliżenie z UE, a także na poprawę standardów i konkurencyjności gospodarki. Ukraińskim władzom potrzebne jest polityczne i finansowe wsparcie ze strony Unii Europejskiej w pierwszym okresie obowiązywania umowy, zwłaszcza przy przeciwdziałaniu rosyjskim sankcjom.

Pełny tekst „Biuletynu” znajduje się tutaj.