Spotkanie z Jego Ekscelencją,nowym Ambasadorem Ukrainy w Polsce

4 grudnia – Warszawа – Spotkanie z Jego Ekscelencją Andrijem Deszczycą, nowym Ambasadorem Ukrainy w Polsce z Konsulami Ukrainy Generalnymi i Honorowymi.