Podpisanie umowy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji US i Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie

W dniu 8 maja 2023 r.  została podpisana umowa między Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego a Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie o utworzeniu Szkoły Prawa Ukraińskiego w Szczecinie.  

Fot. Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

Pokazujemy solidarność z narodem Ukraińskim i wiarę, że to prawo, że prawo, a nie siła i przemoc będzie regulatorem stosunków społecznych. Uruchamiając Szkołę Prawa Ukraińskiego postulujemy o europejską Ukrainę, chcemy Europy wolnej od wojny – podkreśliła dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US – Dziekan WPiA US.  

Szkoła Prawa Ukraińskiego jest kierowana do społeczności ukraińskiej w Szczecinie, studentów Uniwersytet Szczeciński oraz wszystkich innych zainteresowanych osób. Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Prawa i Administracji US, a będą prowadzone przez wykładowców z Uniwersytetu Lwowskiego.  

Uniwersytet to jest szczególny przypadek, bo naród bez kultury nie istnieje, ale naród bez nauki się nie rozwija. Uważam, że jeżeli człowiek realizuje swoje marzenia, a dzisiaj się moje marzenia spełniają, to jest to człowiek szczęśliwy i ja jestem szczęśliwy – powiedział Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie.  

Podpisanie umowy, ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, odbyło się w sposób zdalny. Ukraińscy partnerzy wyrazili zadowolenie z tego przedsięwzięcia, które umożliwi zbliżenie środowisk naukowych Szczecina i Lwowa. 

Materiał zrealizowany przez Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności Uniwersytetu Szczecińskiego