Spotkanie Polsko-Ukraińskie

25 listopada 2014 r. w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie odbyło się spotkanie z delegacją Odeskiej Obwodowej Rady Pracodawców. Uświetnił je swoją obecnością Henryk Kołodziej – konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie. W trakcie kilkugodzinnych obrad żywo dyskutowano o współpracy polskich i ukraińskich przedsiębiorców. Zaprezentowany został również Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego oraz oferowane przez niego możliwości rozwiązywania międzynarodowych sporów gospodarczych. Rozwiązywanie sporów w języku rosyjskim stało się bowiem jedną z silnych stron naszego sądu. Korzystają z niego zresztą również przedsiębiorcy spoza województwa zachodniopomorskiego.