Święto Chleba w sołectwie Charzyno gmina Siemyśl

Dożynki rozpoczneła msza święta. Stąd kolorowy korowód ruszył ulicami Charzyna na boisko sportowe gdzie o godz.15 rozpoczęła się prezentacja wieńców i wypieków. W programie była również część artystyczna oraz zawody sportowe, a godzinie 19.00 rozpoczęła się zabawa taneczna. Organizatorem imprezy było Sołectwo Charzyno oraz Wójt Gminy Siemyśl.

Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej został zaproszonym gościem do swojej rodzinnej wioski gdzie od dawna mieszka liczna mniejszość ukraińska, gratulował organizatorom i władze rozwoju sołectwa, przywitał mieszkańców i  gości, życzył milej zabawy dla wszystkich.