Walne Zebranie Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

20 stycznia na Walny Zebraniu Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina była gościem Sekretarz Ambasady Ukrainy Iryna Suchowycz