Projekt edykacyjno-kulturalny pn.”Akademicki Szczecin”

Projekt “Akademicki Szczecin” odbył się w dniach 20-29.11 br. w Szczecinie.

Organizatorem 10-dniowego pobytu młodzieży z Ukrainy (20 osób wraz z opiekunami) był Dom Kultury Słowianin i Gmina Miasto Szczecin. Udział w projekcie wzięli również uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr.4 w Szczecinie. Uczestnicy miały bardzo atrakcyjny program oraz spokania z Prezydentem Miasta Szczecin, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewodą Zachodniopomorskim i Konsulem Honorowym Ukrainy w Szczecinie.