Wizyta studyjna ukraińskich samorządowców

W dniach 28 listopada – 3 grudnia 2016 r. Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina wraz z Gminą Police organizowali wizytę studyjną dla grupy 20 liderów lokalnych społeczności z obwodu Czerkawskiego.

Uczestnicy wysłuchali dwóch prezentacji przygotowanych przez pracownice UM w Policach.

Pierwsza przybliżyła uczestnikom informacje o współpracy gminy Police z organizacjami pozarządowymi. Ponadto przedstawiła najważniejsze akty prawne regulujące w Polsce współpracę administracji samorządowej z sektorem pozarządowym. Kolejna prezentacja dotyczyła inwestycji zrealizowanych przez gminę Police ze wsparciem środków pochodzących z programów Unii Europejskiej oraz  zostały omówione zasady pozyskiwania przez samorząd pieniędzy z dostępnych w Polsce funduszy unijnych. Na koniec dnia na gości czekało spotkanie z sołtysami z gminy Police, Dyrektorem Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Policach, Dyrektorem Gimnazjum nr 3 w Policach oraz przedstawicielką Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr.

Nie brakowało i atrakcji: Muzeum Techniki i Komunikacji, spacer w Szczecinie do Teatru Letniego i Parku Kasprowicza. Jeden z uczestników zaskoczył wszystkich spontanicznym występem na scenie Teatru Letniego oraz wycieczka do Berlinu.

Jednym z  punktów promamu było spotkanie z Konsulem Honorowym Ukrainy w Szczecinie, który opowiedział uczestnikom m.in o:
– jego zadaniach na polskiej ziemii;
– historii powstawania centrum kultury ukraińskiej i cerkwi.